ABERTO O PRAZO PARA PODER SOLICITAR O RECOÑECEMENTO DE DEPORTISTA GALEGO DE ALTO NIVEL (DGAN) DA SECRETARIA XERAL PARA O

Durante todo o mes de Xuño, podrase solicitar o recoñecemento DGAN. Será imprescindible presentar a seguinte documentación:

  • Modelo de solicitude cuberto con tódolos datos do interesado/a, asinado na parte inferior esquerda polo deportista ou polo seu titor se é menor de idade (deberá ir selado e asinado por esta Federación)

 

  • Certificado de posesión de licenza vixente dende polo menos o 1 de Xaneiro do ano 2016 (deberase solicitar nesta Federación).

 

  • Os interesados presentarán fotocopia do DNI.

 

  • Certificado do padrón de veciñanza administrativa.

 

 As solicitudes poderán presentarse en calquera edificio administrativo de cada unha das provincias galegas, ou na:

 Escola Galega de Administración Pública, EGAP

Rúa Madrid 2-4 (2º planta) – 15781

Santiago de Compostela