CONVOCATORIA: Subvencións da Deputación de Pontevedra

BOPPO Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra

Bases reguladoras para a concesión de subvencións a  clubs deportivos da provincia de Pontevedra que participan en competicións oficiais de ámbito náutico nas modalidades de piragüismo, remo e vela para o ano 2022.

Poderán ser beneficiarias desta convocatoria as entidades deportivas sen ánimo de lucro, legalmente constituídas e con domicilio fiscal na provincia de Pontevedra, que participen en competicións oficiais das modalidades citadas.

Mais información: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2022/03/31/2022018796