CONVOCATORIA: Ayudas a deportistas de alto nivel de la ciudad de Vigo

A Xunta de Goberno Local de Vigo aprobou a Convocatoria específica para o desenvolvemento do proxecto de subvencións orientadas a potenciar programas de participación de deportistas da cidade de Vigo en competicións oficiais de alto nivel de carácter internacional na tempada deportiva 2021/2022. O prazo para que os/as solicitantes presenten as solicitudes a través do Rexistro electrónico do Concello de Vigo comezará ó día seguinte ó de publicación do extracto da convocatoria no BOP.

Prazo solicitudes: 06/09/2022 – 26/09/2022

Enlace sede electrónica: https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/aviso.jsp?id=4720&lang=ga