Calendario Electoral RFGVela (pdte. aprobación Sec. Xeral Deporte)